Foreldreutvalg

Strinda hockeygymnas har et eget foreldreutvalg representert ved samtlige foresatte av utøvere som bl.a. finansierer trenere som ikke finansieres direkte av Sør-Trøndelag Fylkeskommune i tillegg til å dekke transport av spillere og andre hockeyrelaterte utgifter. Foreldreutvalget godkjenner budsjett og revidert regnskap og blir enige om egenandelene.

Merk at det er foreldreutvalget for spisset toppidrett ishockey som ber om egenandelene på vegne av de foresatte for å bruke dette på hockeytilbudet ene og alene, og at dette i det hele tatt ikke er linket til Strinda v.g.s. Spillerne blir bedt om å betale en egenandel til foreldreutvalget. Dette vedtas på møte i foreldreutvalget rett etter skolestart.

Organiseringen av foreldreutvalget og bruk av egenandeler opp i mot gratisprinsippet i den videregående skolen ble vurdert skoleåret 2014-15 gjennom prosess med Strinda vgs. De involverte mente gjennom denne prosessen at det kan argumenteres for at foreldreutvalgets virksomhet (FU-STI) og organiseringen av STI befinner seg innenfor gratisprinsippets «mulighetsrom».

Det er viktig for å presisere at det er frivillig for elevene/utøverne å være en del av foreldreutvalget og betale egenandeler (treningsavgift, mattilbud og treningsleir). Foreningen er ikke-kommersiell og økonomien skal gå i balanse.

Finn Johnsen var leder av foreldreutvalget i perioden 2007-2012, og Tage Røsten var leder i perioden 2012-2017. Jon Martin Sørgård var leder skoleåret 2017-18 og Nils Petter Botten tok over som leder skoleåret 2018-19.

Foreldremøter arrangeres ca. 2 ganger pr. år.