Avbrudd

Info fra de respektive skolene ved eventuell avbrudd

Strinda stud.spes

Dersom en elev av ulike grunner (som for eksempel sykdom, skade, manglende motivasjon, manglende gjennomføring av skolegang) ikke velger å fortsette eller ikke anbefales å  fortsette fra skoleledelse på det 4-årige løpet, kan eleven få skoleplass på det ordinære 3-årige idrettsfag så framt dette er elevens ønske. Et slikt skifte må normalt foretas så snart som mulig i 2. år. Hvis et skifte skulle være aktuelt sent i skoleåret i Vg2, må eleven melde seg opp som privatist medio januar for å ta de fagene man ikke har fulgt. Skolen prøver å tilrettelegge for hospitantstatus i disse fagene. En elev som ønsker å avslutte spisset toppidrett i 3. år, vil normalt likevel bare kunne fullføre utdanningen på fire år.

Om en elev avslutter det 4-årige spisset idrettsfag, vil man likevel kunne få primærvitnemål med å ta det ordinære idrettsfag på 4-år.

Strinda (elektro)

Dersom en elev av ulike grunner (som for eksempel sykdom, skade, manglende motivasjon, manglende gjennomføring av skolegang) ikke velger å fortsette eller ikke anbefales å  fortsette fra skoleledelse på det 3-årige løpet, kan eleven få skoleplass på den ordinære 2-årige grunnutdanningen så framt dette er elevens ønske og skolen har mulighet til å organisere det. Et slikt skifte må normalt foretas så snart som mulig i 1. år. Hvis et skifte skulle være aktuelt sent i skoleåret i Vg1, må eleven melde seg opp som privatist medio januar for å ta de fagene man ikke har fulgt (det forutsettes at det er fag som kan tas som privatist). Skolen prøver å tilrettelegge for hospitantstatus i disse fagene. En elev som ønsker å avslutte spisset toppidrett i 2. år, vil normalt likevel bare kunne fullføre utdanningen på tre år.

Om en elev avslutter det 3-årige grunnutdanningen, vil man likevel kunne få kompetansebevis med å ta det ordinære grunnutdanningen på 3-år.

Charlottenlund (byggfag)

Dersom de får skoleplass så vil skolen søke om utvidet rett til 3 år i etterkant. Skolen foreslår da følgende:

  • Vg1 – Elevene tar fellesfagene og følger programfagene på Vg1
  • Vg2 – Elevene gjør da ferdig fellesfagene og programfagene fra Vg1
  • Vg3 – I det siste året så tar elevene gjenstående programfag / fellesfag

Ved avbrudd fra dette løpet må eleven og foresatte kontakte skolen for å finne en løsning på videre utdanning. Fylket som skoleeier, Opplæringskontoret for Byggfag og Charlottenlund vgs. er ikke ansvarlig for å skaffe elevene lærlingeplass etter endt skolegang.