Hvorfor velge Strinda hockeygymnas?

Hvorfor velge Trondheim og Strinda Toppidrett Ishockey (STI)?

Det å utvikle seg til Toppidrettsutøver baserer seg i stor grad på viljestyrke og karakter. Vi mener det er en like god mulighet for å utvikle sitt potensial som ishockeyspiller her i Trondheim som  andre steder:

 • Muligheten til å bo hjemme mens du studerer og trener
 • Gode holdninger innad i utøvergruppa (kanskje den viktigste egenskapen for framgang)
 • Trener +/- 15 hele timer pr. uke som gruppe (inklusive lagtrening på kveldstid)
 • Kamper og egentrening kommer i tillegg til dette
 • God utvikling generelt ift.prestasjoner individuelt og som lag
 • God økning innenfor testbatteri off-ice og on-ice
 • Ser konturene av en toppidrettskultur blant utøverne
 • Høy spisskompetanse blant lærerkreftene
 • Stor vilje til å samarbeide fra ishockeyens side omkring å sette utøverne i sentrum
 • Samarbeide om utvikling av spillere innen trøndersk hockey (ref. ”Trønderstigen”)
 • Velvilje fra skoleledelse ved respektive skoler

I tillegg mener vi at utdanningsdelen av tilbudet er det beste i Norge:

 • Dette begrunnes  med de offentlige skolekravene og oppfølgingen
 • Muligheten til å velge utdanning etter motivasjon og interesse (bygg, elektro, stud. spes.)
 • Muligheten til å bruke lenger tid på kombinasjonen idrett & utdanning (ref. anbefaling OLT)