Inntak og fagvalg idrettsfag

Informasjon for elever på 4-årig spisset toppidrett – Strinda vgs. idrettsfag (stud. spes.)

Om inntak

Elevene søker seg inn på et 4-årig løp på Vg1 og kan komme inn på grunnlag av idrettslige ferdigheter. Ved opptak til Vg2, Vg3 og Vg4 må eleven konkurrere seg inn på spisset toppidrett utifra både skole- og idrettsfaglige resultater. Det er fylkeskommunen som foretar dette opptaket. Det er altså ingen automatikk at man kan få fortsette det 4-årige løpet selv om man ble tatt opp i Vg1.

Om fagvalg utover 3-årig idrettsfag i 4-årig løp

Elevene på spisset idrettsfag har 35-timers uke på linje med ordinært idrettsfag i Vg1. De to siste årene av ordinært idrettsfag spres over 3 år for å imøtekomme behov for tid til skolegang og trening. Det er utifra Olympiatoppens målsetting om «morgendagens toppidrettsutøvere» at elevens totalbelastning blir redusert.

Skolen har satt opp en timeplan for det 4-årige løpet. Om en elev sterkt ønsker å lese ett eller flere obligatoriske fag som tilbys på et høyere trinn på idrettsfag, blir dette kun akseptert etter en individuell vurdering av spisset toppidrettslærer, kontaktlærer og avdelingsleder.

Skolen tilbyr elevene på spisset toppidrett fagene som kreves for opptak til teknologistudier (matematikk R1, matematiik R2 og fysikk FY1). Andre fagønsker utover dette blir kun oppfylt dersom det timeplanmessig er mulig og om det er plass i undervisningsgruppene. Eleven må ikke søke for å ta R1, R2 og FY1.