Skoler og linjer

Flere valg

Det er av avgjørende betydning for tilbudet at både yrkesfaglig og allmennfaglig studieretning er representert slik at elevene/utøverne, ved siden av å kunne satse på å utvikle seg som ishockeyspillere, også kan velge utdanning ut fra egen interesse og motivasjon.

Tilbudet består av idrett ishockey (programfag) 5 skoletimer pr.uke og spisset toppidrett ishockey som består av 12 skoletimer med trening pr.uke.

Idrett ishockey ble opprettet høsten 2006 og sommeren 2008 ble spisset toppidrett ishockey etablert med tanke på å utvikle spillere i Trøndelag på et så høyt nivå som mulig. De to tilbudene har hver sine kvaliteter. 5-timers tilbudet er rettet inn mot de elevene som ønsker å gjennomføre videregående på normert tid, mens 12-timers tilbudet er rettet mot de som er villig til å bruke ett år ekstra på å utvikle seg lengst mulig som ishockeyspiller.

Bakgrunnen for disse linjene er ønske og viljen til å etablere en lokal ishockey kultur, hvor det å utvikle toppidrettsutøvere er like viktig som å utvikle bredde innen sporten vår. I mange år har NTG Lillehammer/Asker samt andre ”hockeygymnas” i både Norge og Sverige tiltrukket seg trønderske utøvere med ambisjoner. Dette er tilbud som er godt forankret og som har hatt stor betydning for den fremgangen som norsk ishockey har hatt de siste årene.

Like fullt er det av avgjørende betydning at vi her i Trøndelag kan utvikle en kultur som ivaretar våre utøvere på en best mulig måte. Dette vil tjene trøndersk ishockey som det også vil tjene norsk ishockey generelt.

Den skolefaglige delen av utdannelsen ved noen av de private tilbudene har vært utsatt for mye kritikk. Derfor har det vært et mål i seg selv å kunne gi tilbudet gjennom det offentlige skoleverket med strenge kvalitetskrav på alle områder.