Søknad

Søknadsprosedyrer for Vg1 elever – Toppidrett ishockey

Elever søker etter vanlig ordning, før tidsfrist (som i skoleåret 2012-13 var 1.mars 2012) til videregående skole gjennom www.vigo.no. Etter å ha valgt skole og linje(r), må søkeren under punktet «andre viktige opplysninger/merknader» skrive at han/hun søker spisset toppidrett ishockey (12 timer) samt legge ved evt. dokumentasjon fra trener/sportslig leder mhp. idrettslig nivå.

Denne informasjonen gjør at dere som søker Charlottenlund (byggfag) og Strinda (idrettsfag (stud.spes.) og elektrofag) og ønsker å kombinere utdanning og ishockey, får valgte skole som nærskole.

Videre er det viktig at søkeren sender mail til undertegnede ( jan.roar.fagerli@stfk.no ) og forteller hvilken skole og linje dere har søkt slik at Jan Roar kan kommunisere med respektive skoler om forventet inntak til det kommende skoleåret.

Vi håper alle som kan tenke seg kombinasjonen utdanning ishockey og som er villig til arbeide hardt både på skole og innen ishockeyen søker, uansett om andre alternativ er opp til vurdering.

Med vennlig hilsen

Jan Roar Fagerli