Kontakt

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med:

Lærer / trener: Jan Roar Fagerli – 906 92 371 – jan.roar.fagerli@stfk.no

Foreldreutvalg: Nils Petter Botten – 415 02 800 – nils.petter.botten@norconsult.com

Adresse:

  • Foreldreutvalget for spisset toppidrett ishockey ved Strinda og Charlottenlund v.g.s.
  • Litjmyrvegen 2A
  • 7450 Klæbu