Profiler oppdatert

Profiler for skoleåret 2016-17 er oppdatert.