Transport

Transport mellom skole og ishall på dagtid etter trening skjer ved bruk av taxi som fylket og skolene finansierer i tillegg til privat transport av elevene selv.

Hockeygymnaset eide en egen VW Caravelle (VE 88651) til å frakte elevene mellom trening og skole. Den ble kondemert skoleåret 2015-16.