Viktige faktorer for å lykkes

Det å bli veldig god til noe er ikke lettkjøpt. Det krever mot, vilje og karakter. Det å bygge karakter krever lojalitet, forpliktelse og stå på vilje ut fra hvordan situasjonen er og ikke ut fra hvordan vi drømmer at den skal være!

Viktige faktorer for å utvikle seg som lagidrettsutøver og ishockeyspiller

 • Gjennomføringsvilje og motivasjon
 • Med motivasjon mener vi i hvor stor grad det er vilje til å gjøre det arbeidet som kreves
 • Ambisiøs: vilje til å drømme og sette høye, men realistiske mål
 • Generell konkurranselyst: vilje til å konkurrere både mot seg selv og andre
 • Treningsvilje: vilje til å trene mye og tåle smerte, både fysisk og psykisk
 • Personlige egenskaper
 • Med personlige egenskaper mener vi personen sine generelle holdninger og verdigrunnlag
 • Evne til samspill: vilje til å forstå og bidra sammen med andre
 • Innstilling: vilje til å utføre nødvendig arbeid og restitusjon
 • Konkurranseinnstinkt: vilje til å konkurrere og vinne over både seg selv og andre
 • Ydmykhet: grunnleggende respekt for arbeidet som gjøres og for andre mennesker
 • Tilstedeværelse: vilje til å være 100% tilstede på trening og utenom trening
 • Tålmodig: vilje til å planlegge og fokusere frem i tid